Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORSAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forsay


Nepravidelné sloveso a minulý čas forsay **

Infinitív

forsay **

Minulý čas

forsaid

Príčastie minulé

forsaid** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
Nepravidelné slovesá