Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORSWINK ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forswink


Nepravidelné sloveso a minulý čas forswink **

Infinitív

forswink **

Minulý čas

forswank

forswonk

Príčastie minulé

forswunk

forswunken** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
Nepravidelné slovesá