LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forthcome


Nepravidelné sloveso a minulý čas forthcome

Infinitív

forthcome

Minulý čas

forthcame

Príčastie minulé

forthcome

   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

come

[kʌm]

came

[keɪm]

come
comen

[kʌm]
[kʌmn]
Nepravidelné slovesá