Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORTHLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forthleap


Nepravidelné sloveso a minulý čas forthleap

Infinitív

forthleap

Minulý čas

forthleaped

forthleapt

forthlept *

forthlope *

Príčastie minulé

forthleaped

forthleapt

forthlopen ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]
Nepravidelné slovesá