Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORTHTELL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forthtell


Nepravidelné sloveso a minulý čas forthtell

Infinitív

forthtell

Minulý čas

forthtold

Príčastie minulé

forthtoldSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
Nepravidelné slovesá