Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas GAINSAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  gainsay


Nepravidelné sloveso a minulý čas gainsay **

Infinitív

gainsay **

Minulý čas

gainsaid

Príčastie minulé

gainsaid** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
Nepravidelné slovesá