Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
fahren – jet

Infinitív

fahren

er fährt

Minulý čas

er fuhr

Príčastie minulé

er ist gefahren

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS