Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
geben – dať

Infinitív

geben

er gibt

Minulý čas

er gab

Príčastie minulé

er hat gegeben

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS