Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
gehen – ísť

Infinitív

gehen

er geht

Minulý čas

er ging

Príčastie minulé

er ist gegangen

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS