Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
haben – mať

Infinitív

haben

er hat

Minulý čas

er hatte

Príčastie minulé

er hat gehabt

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS