Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
kennen – poznať

Infinitív

kennen

er kennt

Minulý čas

er kannte

Príčastie minulé

er hat gekannt

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS