Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
sehen – vidieť

Infinitív

sehen

er sieht

Minulý čas

er sah

Príčastie minulé

er hat gesehen

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS