Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
werden – stať sa

Infinitív

werden

er wird

Minulý čas

er wurde

Príčastie minulé

er ist geworden

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS