Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
wissen – vedieť

Infinitív

wissen

er weiß

Minulý čas

er wusste

Príčastie minulé

er hat gewusst

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS