LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  hand-feed


Nepravidelné sloveso a minulý čas hand-feed

Infinitív

hand-feed

Minulý čas

hand-feed

Príčastie minulé

hand-feed

   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

feed

[fi:d]

fed

[fed]

fed

[fed]
Nepravidelné slovesá