Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas HANDWRITE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  handwrite


Nepravidelné sloveso a minulý čas handwrite

C1 Preklad: písať rukou

Infinitív

handwrite

[ˈhændraɪt]

Minulý čas

handwrote

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]

Príčastie minulé

handwritten

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

write

[raɪt]

wrote
writ

[rəʊt]
[rɪt]

written
writ

[rɪtn]
[rɪt]
Nepravidelné slovesá