Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas INTAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  intake


Nepravidelné sloveso a minulý čas intake

Infinitív

intake

Minulý čas

intook

intaked *

Príčastie minulé

intaken* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
Nepravidelné slovesá