LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  intercut


Nepravidelné sloveso a minulý čas intercut

Infinitív

intercut

Minulý čas

intercut

Príčastie minulé

intercut

   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
Nepravidelné slovesá