LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  interlay


Nepravidelné sloveso a minulý čas interlay


Infinitív

interlay

[ɪntəˈleɪ]

Minulý čas

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

Príčastie minulé

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch


   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Nepravidelné slovesá