Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas KNEEL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  kneel


Nepravidelné sloveso a minulý čas kneel

B2 Preklad: kľačať

Infinitív

kneel

[niːl]

Minulý čas

kneeled

knelt

[ni:ld]
[nelt]

Príčastie minulé

kneeled

knelt

[ni:ld]
[nelt]

Časovanie nepravidelného slovesa [kneel]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
kneel 
you
kneel 
he/she/it
kneels 
we
kneel 
you
kneel 
they
kneel 

Prítomný priebehový

I
am kneeling 
you
are kneeling 
he/she/it
is kneeling 
we
are kneeling 
you
are kneeling 
they
are kneeling 

Minulý čas

I
knelt; kneeled 
you
knelt; kneeled 
he/she/it
knelt; kneeled 
we
knelt; kneeled 
you
knelt; kneeled 
they
knelt; kneeled 

Minulý priebehový

I
was kneeling 
you
were kneeling 
he/she/it
was kneeling 
we
were kneeling 
you
were kneeling 
they
were kneeling 

Predrítomný čas

I
have knelt; kneeled 
you
have knelt; kneeled 
he/she/it
has knelt; kneeled 
we
have knelt; kneeled 
you
have knelt; kneeled 
they
have knelt; kneeled 

Predprítomný čas priebehový

I
have been kneeling 
you
have been kneeling 
he/she/it
has been kneeling 
we
have been kneeling 
you
have been kneeling 
they
have been kneeling 

Predminulý

I
had knelt; kneeled 
you
had knelt; kneeled 
he/she/it
had knelt; kneeled 
we
had knelt; kneeled 
you
had knelt; kneeled 
they
had knelt; kneeled 

Predminulý priebehový

I
had been kneeling 
you
had been kneeling 
he/she/it
had been kneeling 
we
had been kneeling 
you
had been kneeling 
they
had been kneeling 

Budúce

I
will kneel 
you
will kneel 
he/she/it
will kneel 
we
will kneel 
you
will kneel 
they
will kneel 

Budúce priebehový

I
will be kneeling 
you
will be kneeling 
he/she/it
will be kneeling 
we
will be kneeling 
you
will be kneeling 
they
will be kneeling 

Predbudúci

I
will have knelt; kneeled 
you
will have knelt; kneeled 
he/she/it
will have knelt; kneeled 
we
will have knelt; kneeled 
you
will have knelt; kneeled 
they
will have knelt; kneeled 

Predbudúci priebehový

I
will have been kneeling 
you
will have been kneeling 
he/she/it
will have been kneeling 
we
will have been kneeling 
you
will have been kneeling 
they
will have been kneeling 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [kneel]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would kneel 
you
would kneel 
he/she/it
would kneel 
we
would kneel 
you
would kneel 
they
would kneel 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be kneeling 
you
would be kneeling 
he/she/it
would be kneeling 
we
would be kneeling 
you
would be kneeling 
they
would be kneeling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have knelt; kneeled 
you
would have knelt; kneeled 
he/she/it
would have knelt; kneeled 
we
would have knelt; kneeled 
you
would have knelt; kneeled 
they
would have knelt; kneeled 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been kneeling 
you
would have been kneeling 
he/she/it
would have been kneeling 
we
would have been kneeling 
you
would have been kneeling 
they
would have been kneeling 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [kneel]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
kneel 
you
kneel 
he/she/it
kneel 
we
kneel 
you
kneel 
they
kneel 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
knelt; kneeled 
you
knelt; kneeled 
he/she/it
knelt; kneeled 
we
knelt; kneeled 
you
knelt; kneeled 
they
knelt; kneeled 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had knelt; kneeled 
you
had knelt; kneeled 
he/she/it
had knelt; kneeled 
we
had knelt; kneeled 
you
had knelt; kneeled 
they
had knelt; kneeled 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [kneel]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
kneel 
you
Let´s kneel 
he/she/it
kneel 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [kneel]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
kneeling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
knelt; kneeled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá