Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  let


Nepravidelné sloveso a minulý čas:

B1

let

Preklad: nechať

Infinitív

let

[let]

Minulý čas

let

leet *

[let]
[liːt]

Príčastie minulé

let

letten *

[let]
[liːtn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

sublet

[ˌsʌbˈlet]

sublet
subleet

[ˌsʌbˈlet]
[ˌsʌbˈi:t]

sublet
subletten

[ˌsʌbˈlet]
[ˌsʌbˈi:tn]

forlet
forleet

forlet
forletten

underlet
underleet

underlet
underletten


Časovanie nepravidelného slovesa [let]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný (Present)

I
let 
you
let 
he/she/it
lets 
we
let 
you
let 
they
let 

Prítomný priebehový (Present continuous)

I
am letting 
you
are letting 
he/she/it
is letting 
we
are letting 
you
are letting 
they
are letting 

Minulý čas

I
let 
you
let 
he/she/it
let 
we
let 
you
let 
they
let 

Minulý priebehový (Past continuous)

I
was letting 
you
were letting 
he/she/it
was letting 
we
were letting 
you
were letting 
they
were letting 

Predrítomný čas (Present perfect)

I
have let 
you
have let 
he/she/it
has let 
we
have let 
you
have let 
they
have let 

Predprítomný čas priebehový (Present perfect continuous)

I
have been letting 
you
have been letting 
he/she/it
has been letting 
we
have been letting 
you
have been letting 
they
have been letting 

Predminulý (Past perfect)

I
had let 
you
had let 
he/she/it
had let 
we
had let 
you
had let 
they
had let 

Predminulý priebehový (Past perfect continuous)

I
had been letting 
you
had been letting 
he/she/it
had been letting 
we
had been letting 
you
had been letting 
they
had been letting 

Budúce (Future)

I
will let 
you
will let 
he/she/it
will let 
we
will let 
you
will let 
they
will let 

Budúce priebehový (Future continuous)

I
will be letting 
you
will be letting 
he/she/it
will be letting 
we
will be letting 
you
will be letting 
they
will be letting 

Predbudúci (Future perfect)

I
will have let 
you
will have let 
he/she/it
will have let 
we
will have let 
you
will have let 
they
will have let 

Predbudúci priebehový (Future perfect continuous)

I
will have been letting 
you
will have been letting 
he/she/it
will have been letting 
we
will have been letting 
you
will have been letting 
they
will have been letting 

Podmieňovací spôsob (Conditional) nepravidelného slovesa [let]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný (Conditional present)

I
would let 
you
would let 
he/she/it
would let 
we
would let 
you
would let 
they
would let 

Kondicionál prítomný priebehový (Conditional present progressive)

I
would be letting 
you
would be letting 
he/she/it
would be letting 
we
would be letting 
you
would be letting 
they
would be letting 

Kondicionál minulý (Conditional perfect)

I
would have let 
you
would have let 
he/she/it
would have let 
we
would have let 
you
would have let 
they
would have let 

Kondicionál minulý priebehový (Conditional perfect progressive)

I
would have been letting 
you
would have been letting 
he/she/it
would have been letting 
we
would have been letting 
you
would have been letting 
they
would have been letting 

Konjunktív (Subjunktiv) nepravidelného slovesa [let]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný (Present subjunctive)

I
let 
you
let 
he/she/it
let 
we
let 
you
let 
they
let 

Konjunktív minulý (Past subjunctive)

I
let 
you
let 
he/she/it
let 
we
let 
you
let 
they
let 

Konjunktív predprítomný (Past perfect subjunctive)

I
had let 
you
had let 
he/she/it
had let 
we
had let 
you
had let 
they
had let 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) nepravidelného slovesa [let]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob (Imperatív)

I
let 
you
Let´s let 
he/she/it
let 
we
 
you
 
they
 

Príčastie (participle) nepravidelného slovesa [let]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné (Present participle)

I
letting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie (Past participle)

I
let 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá (Phrasal verbs) nepravidelného slovesa [let]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

let down

let in

let off

let on

let out

let upNepravidelné slovesá