Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas LIPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  lipread


Nepravidelné sloveso a minulý čas lipread

Infinitív

lipread

Minulý čas

lipread

Príčastie minulé

lipread

lipreaden ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
Nepravidelné slovesá