Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISBEAR ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  misbear


Nepravidelné sloveso a minulý čas misbear **

Infinitív

misbear **

Minulý čas

misbore

misbare *

Príčastie minulé

misborne

misborn* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

bear

[beə]

bore
bare

[bɔː]
[beə]

borne
born

[bɔːn]
[bɔː ]
Nepravidelné slovesá