Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISBEFALL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  misbefall


Nepravidelné sloveso a minulý čas misbefall **

Infinitív

misbefall **

Minulý čas

misbefell

misbefelled *

Príčastie minulé

misbefallen

misbefelled ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Nepravidelné slovesá