Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISGET | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  misget


Nepravidelné sloveso a minulý čas misget

Infinitív

misget

Minulý čas

misgot

misgat *

Príčastie minulé

misgot

misgotten* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

get

[ɡet]

got
gat

[ɡɒt]
[gʌt]

got
gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]
Nepravidelné slovesá