Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISKNOW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  misknow


Nepravidelné sloveso a minulý čas misknow

Infinitív

misknow

Minulý čas

misknew

Príčastie minulé

misknown

misknowen ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known
knowen

[nəʊn]
[nəʊwn]
Nepravidelné slovesá