Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISLEARN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  mislearn


Nepravidelné sloveso a minulý čas mislearn

Infinitív

mislearn

Minulý čas

mislearned

mislearnt

Príčastie minulé

mislearned

mislearntSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

learn

[lɜːn]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]
Nepravidelné slovesá