Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISTAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  mistake


Nepravidelné sloveso a minulý čas mistake

B2 Preklad: pomýliť sa

Infinitív

mistake

[mɪˈsteɪk]

Minulý čas

mistook

mistaked *

[mɪˈstʊk]
[mɪˈsteɪkəd]

Príčastie minulé

mistaken

[mɪˈsteɪkən]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]


Časovanie nepravidelného slovesa [mistake]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
mistake 
you
mistake 
he/she/it
mistakes 
we
mistake 
you
mistake 
they
mistake 

Prítomný priebehový

I
am mistaking 
you
are mistaking 
he/she/it
is mistaking 
we
are mistaking 
you
are mistaking 
they
are mistaking 

Minulý čas

I
mistook 
you
mistook 
he/she/it
mistook 
we
mistook 
you
mistook 
they
mistook 

Minulý priebehový

I
was mistaking 
you
were mistaking 
he/she/it
was mistaking 
we
were mistaking 
you
were mistaking 
they
were mistaking 

Predrítomný čas

I
have mistaken 
you
have mistaken 
he/she/it
has mistaken 
we
have mistaken 
you
have mistaken 
they
have mistaken 

Predprítomný čas priebehový

I
have been mistaking 
you
have been mistaking 
he/she/it
has been mistaking 
we
have been mistaking 
you
have been mistaking 
they
have been mistaking 

Predminulý

I
had mistaken 
you
had mistaken 
he/she/it
had mistaken 
we
had mistaken 
you
had mistaken 
they
had mistaken 

Predminulý priebehový

I
had been mistaking 
you
had been mistaking 
he/she/it
had been mistaking 
we
had been mistaking 
you
had been mistaking 
they
had been mistaking 

Budúce

I
will mistake 
you
will mistake 
he/she/it
will mistake 
we
will mistake 
you
will mistake 
they
will mistake 

Budúce priebehový

I
will be mistaking 
you
will be mistaking 
he/she/it
will be mistaking 
we
will be mistaking 
you
will be mistaking 
they
will be mistaking 

Predbudúci

I
will have mistaken 
you
will have mistaken 
he/she/it
will have mistaken 
we
will have mistaken 
you
will have mistaken 
they
will have mistaken 

Predbudúci priebehový

I
will have been mistaking 
you
will have been mistaking 
he/she/it
will have been mistaking 
we
will have been mistaking 
you
will have been mistaking 
they
will have been mistaking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [mistake]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would mistake 
you
would mistake 
he/she/it
would mistake 
we
would mistake 
you
would mistake 
they
would mistake 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be mistaking 
you
would be mistaking 
he/she/it
would be mistaking 
we
would be mistaking 
you
would be mistaking 
they
would be mistaking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have mistaken 
you
would have mistaken 
he/she/it
would have mistaken 
we
would have mistaken 
you
would have mistaken 
they
would have mistaken 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been mistaking 
you
would have been mistaking 
he/she/it
would have been mistaking 
we
would have been mistaking 
you
would have been mistaking 
they
would have been mistaking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [mistake]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
mistake 
you
mistake 
he/she/it
mistake 
we
mistake 
you
mistake 
they
mistake 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
mistook 
you
mistook 
he/she/it
mistook 
we
mistook 
you
mistook 
they
mistook 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had mistaken 
you
had mistaken 
he/she/it
had mistaken 
we
had mistaken 
you
had mistaken 
they
had mistaken 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [mistake]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
mistake 
you
Let´s mistake 
he/she/it
mistake 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [mistake]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
mistaking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
mistaken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá