Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISTELL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  mistell


Nepravidelné sloveso a minulý čas mistell

Infinitív

mistell

Minulý čas

mistold

Príčastie minulé

mistoldSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
Nepravidelné slovesá