Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas NAYSAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  naysay


Nepravidelné sloveso a minulý čas naysay **

Infinitív

naysay **

Minulý čas

naysaid

Príčastie minulé

naysaid** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
Nepravidelné slovesá