Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
braten – piecť, smažiť

Infinitív

braten

er brät

Minulý čas

er briet

Príčastie minulé

er hat gebraten

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS