Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
graben – kopať

Infinitív

graben

er gräbt

Minulý čas

er grub

Príčastie minulé

er hat gegraben

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS