Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
haben – mať

haben

er hat

er hatte

er hat gehabt


Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS