Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
heben – dvíhať

Infinitív

heben

er hebt

Minulý čas

er hob

Príčastie minulé

er hat gehoben

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS