Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
kennen – poznať

kennen

er kennt

er kannte

er hat gekannt


Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS