Nemecká nepravidelné slovesá

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  kriechenNepravidelné sloveso a minulý čas:
kriechen – liezť

Infinitív

kriechen

er kriecht

Minulý čas

er kroch

Príčastie minulé

er ist gekrochen

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS