Nemecká nepravidelné slovesá

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  misslingenNepravidelné sloveso a minulý čas:
misslingen – nedařit sa

Infinitív

misslingen

es misslingt

Minulý čas

es misslang

Príčastie minulé

es hat misslungen

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS