Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
reiben – trieť

Infinitív

reiben

er reibt

Minulý čas

er rieb

Príčastie minulé

er hat gerieben

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS