Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
sehen – vidieť

sehen

er sieht

er sah

er hat gesehen


Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS