Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
sein – byť

Infinitív

sein

er ist

Minulý čas

er war

Príčastie minulé

er ist gewesen

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS