Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
werden – stať sa

werden

er wird

er wurde

er ist geworden


Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS