Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
werfen – hodiť

Infinitív

werfen

er wirft

Minulý čas

er warf

Príčastie minulé

er hat geworfen

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS