Nemecká nepravidelné slovesá
Nepravidelné sloveso a minulý čas:
wissen – vedieť

wissen

er weiß

er wusste

er hat gewusst


Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Anglické nepravidelné slovesá


EN ES FR PL PT SK CS