Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas ONLAY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  onlay


Nepravidelné sloveso a minulý čas onlay

Infinitív

onlay

Minulý čas

onlaid

onlayed *

Príčastie minulé

onlaid

onlayed *



* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch




Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]












Nepravidelné slovesá