Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTDWELL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outdwell


Nepravidelné sloveso a minulý čas outdwell

Infinitív

outdwell

Minulý čas

outdwelt

outdwelled

Príčastie minulé

outdwelt

outdwelledSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

dwell

[dwel]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]
Nepravidelné slovesá