Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTFALL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outfall


Nepravidelné sloveso a minulý čas outfall

Infinitív

outfall

Minulý čas

outfell

Príčastie minulé

outfallenSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Nepravidelné slovesá