Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTHEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outhear


Nepravidelné sloveso a minulý čas outhear

Infinitív

outhear

Minulý čas

outheard

Príčastie minulé

outheardSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]
Nepravidelné slovesá