Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outleap


Nepravidelné sloveso a minulý čas outleap

Infinitív

outleap

Minulý čas

outleaped

outleapt

outlept *

outlope *

Príčastie minulé

outleaped

outleapt

outlopen ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]
Nepravidelné slovesá