Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTPUT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  output


Nepravidelné sloveso a minulý čas output

B2

Infinitív

output

Minulý čas

output

Príčastie minulé

output

outputtenSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

put

[pʊt]

put

[pʊt]

put
putten

[pʊt]
[pʊtn]
Nepravidelné slovesá