Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTSPIN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outspin


Nepravidelné sloveso a minulý čas outspin

Infinitív

outspin

Minulý čas

outspun

outspan *

Príčastie minulé

outspun* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

spin

[spɪn]

spun
span

[spʌn]
[spæn]

spun

[spʌn]
Nepravidelné slovesá